Lời Phật Dạy


10 Điều Không Nên Nói Với Bất Kỳ Ai Nghe Lời Phật Dạy

10 Điều Không Nên Nói Với Bất Kỳ Ai Nghe Lời Phật Dạy

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 2,780

ĐỀ XUẤT


Trần Gian Sắc Sắc Không Không - Nghe Kinh Phật

Trần Gian Sắc Sắc Không Không - Nghe Kinh Phật
Thời lượng: 1:39:08 - Lượt nghe: 311Mô tả

10 Điều Không Nên Nói Với Bất Kỳ Ai Nghe Lời Phật Dạy. Nghe để nhớ không nên nó quá nhiều, gặp ai cũng nói