10 Điều Không Nên Nói Với Bất Kỳ Ai Nghe Lời Phật Dạy

10 Điều Không Nên Nói Với Bất Kỳ Ai Nghe Lời Phật Dạy

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 2,344
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    10 Điều Không Nên Nói Với Bất Kỳ Ai Nghe Lời Phật Dạy. Nghe để nhớ không nên nó quá nhiều, gặp ai cũng nói