Bài Kinh Tụng Vu Lan Bồn Báo hiếu Công Ơn Cha Mẹ | Nghe kinh Phật Mp3

Bài Kinh Tụng Vu Lan Bồn Báo hiếu Công Ơn Cha Mẹ | Nghe kinh Phật Mp3

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 429
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Bài Kinh Tụng Vu Lan Bồn Báo hiếu Công Ơn Cha Mẹ