Cách Thức Tụng Chú Đại Bi | Nghe Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

Cách Thức Tụng Chú Đại Bi | Nghe Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

Thể loại: Pháp Thoại
Lượt nghe: 309
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Cách Thức Tụng Chú Đại Bi Để Có Hiệu Quả Và Linh Nghiệm| Nghe Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa. Xin mời quý vị phật tử cùng nghe