Lời Phật Dạy


Cách Thức Tụng Chú Đại Bi | Nghe Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

Cách Thức Tụng Chú Đại Bi | Nghe Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

Thể loại: Nghe Pháp Thoại
Lượt nghe: 602

ĐỀ XUẤT

Mô tả

Cách Thức Tụng Chú Đại Bi Để Có Hiệu Quả Và Linh Nghiệm| Nghe Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa. Xin mời quý vị phật tử cùng nghe