Lời Phật Dạy


Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên Nuôi Dưỡng Tâm Bình Yên - Pháp Thoại Khai Tâm Thầy Minh Niệm

Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên Nuôi Dưỡng Tâm Bình Yên - Pháp Thoại Khai Tâm Thầy Minh Niệm

Thể loại: Nghe Pháp Thoại
Lượt nghe: 249

ĐỀ XUẤT
Nghe Chú Đại Bi Mp3 Tâm Yên Bình Thoải Mái

Nghe Chú Đại Bi Mp3 Tâm Yên Bình Thoải Mái
Thời lượng: 03:38 - Lượt nghe: 339

Mô tả

Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên Nuôi Dưỡng Tâm Bình Yên - Pháp Thoại Khai Tâm Thầy Minh Niệm