Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh (Pháp Thoại) | Thầy Thích Pháp Hòa

Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh (Pháp Thoại) | Thầy Thích Pháp Hòa

Thể loại: Pháp Thoại
Lượt nghe: 188
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh (Pháp Thoại) | Thầy Thích Pháp Hòa Giải thích khi nào tụng Chúc Đại Bi và khi nào Tụng Bát Nhã Tâm Kinh