Cuộc Sống Là Của Mình Đừng Bận Tâm Đến Miệng Đời Hãy Cứ Sống Tốt

Cuộc Sống Là Của Mình Đừng Bận Tâm Đến Miệng Đời Hãy Cứ Sống Tốt

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 1,628
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Cuộc Sống Là Của Mình Đừng Bận Tâm Đến Miệng Đời Hãy Cứ Sống Tốt Không Cần Bận Tâm Những Lời Nói Không Tốt Của Người Khác Về Mình