Lời Phật Dạy


Đức Phật giảng về 11 loại nhân duyên của đời người

Đức Phật giảng về 11 loại nhân duyên của đời người

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 3,784

ĐỀ XUẤTCha Mẹ Và Con Cái Là Duyên Hay Nợ - Nghe Giảng Phật Pháp

Cha Mẹ Và Con Cái Là Duyên Hay Nợ - Nghe Giảng Phật Pháp
Thời lượng: 1:07:38 - Lượt nghe: 142

Lời Dạy Cổ Nhân 7 Cảnh Giới Của Đời Người

Lời Dạy Cổ Nhân 7 Cảnh Giới Của Đời Người
Thời lượng: 11:49 - Lượt nghe: 1,721

Lời Phật Dạy Về 7 Loại Vợ Nghe Thấm Thía

Lời Phật Dạy Về 7 Loại Vợ Nghe Thấm Thía
Thời lượng: 58:18 - Lượt nghe: 1,840
Chú Đại Bi Giảng Giải Phần 1 – HT Tuyên Hóa

Chú Đại Bi Giảng Giải Phần 1 – HT Tuyên Hóa
Thời lượng: 1:24:49 - Lượt nghe: 160


Chú Đại Bi Giảng Giải Phần 2 – HT Tuyên Hóa

Chú Đại Bi Giảng Giải Phần 2 – HT Tuyên Hóa
Thời lượng: 1:26:53 - Lượt nghe: 158


Mô tả

Đức Phật giảng về 11 loại nhân duyên của đời người. Phật gia giảng về luân hồi, chuyển sinh, về kiếp trước, kiếp sau. Rất nhiều người mang sẵn trong đầu tư tưởng vô thần, thường cho đó là những chuyện mê tín, dị đoan. Nhưng thử hỏi nếu tất cả là mê tín thì chẳng phải những sự tình trên đời đều chỉ là một trò đùa ngẫu nhiên của Tạo hoá thôi sao? Thử hỏi mối duyên với cha mẹ, bè bạn, với vợ chồng của chúng ta cũng chỉ là chuyện hên xui, may rủi, hoàn toàn là ngẫu nhiên? Thực ra nhân duyên là tiền định từ kiếp trước. Những sự việc xảy ra trong đời này của một cá nhân thảy đều là kết quả gây ra từ đời trước vậy. Có một lần Đức Phật nói với ngài A Nan: “Ta thấy vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên kiếp trước”. Ngài A Nan nghe thấy lời Đức Phật nói, liền tới quỳ trước mặt Đức Phật hành lễ và hỏi: “Xin hỏi Người đó là nhân duyên gì? Những điều này tất cả các đệ tử đều muốn biết. Xin người hãy diễn thuyết thuật lại, để khai thị độ hóa những người không biết”. Đức Phật nói: “Con người nếu bồi dưỡng phúc đức, cũng giống như cái cây kia. Phúc đức là một cái hạt được trồng xuống đất, sau đó dần dần lớn lên, kết thành quả và mang lại lợi ích”.