Lời Phật Dạy


Kinh Phật Cầu An Mùng 1 Tết - Nghe Kinh Phật Cầu Bình An Cho Gia Đình Người Thân

Kinh Phật Cầu An Mùng 1 Tết - Nghe Kinh Phật Cầu Bình An Cho Gia Đình Người Thân

Thể loại: Nghe Kinh Phật
Lượt nghe: 217

ĐỀ XUẤT
Nghe Kinh Phật Mỗi Ngày Cầu An Cho Gia Đình Người Thân

Nghe Kinh Phật Mỗi Ngày Cầu An Cho Gia Đình Người Thân
Thời lượng: 1:39:59 - Lượt nghe: 5,316


Kinh Phật Cầu Bình An Bồ Tát Phù Hộ Tài Lộc Hạnh Phúc

Kinh Phật Cầu Bình An Bồ Tát Phù Hộ Tài Lộc Hạnh Phúc
Thời lượng: 1:00:02 - Lượt nghe: 453

Kinh Người Áo Trắng - Kinh Tụng Hằng Ngày

Kinh Người Áo Trắng - Kinh Tụng Hằng Ngày
Thời lượng: 12:49 - Lượt nghe: 271

Kinh Định Luật Nghiệp - Kinh Phật Tại Gia 12

Kinh Định Luật Nghiệp - Kinh Phật Tại Gia 12
Thời lượng: 07:10 - Lượt nghe: 212

Mô tả

Kinh Phật Cầu An Mùng 1 Tết - Nghe Kinh Phật Cầu Bình An Cho Gia Đình Người Thân