Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Về Lòng Tham Không Đáy

Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Về Lòng Tham Không Đáy

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 3,004
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Về Lòng Tham Không Đáy của con người, nghe lời phật dạy ý nghĩa