Lời Phật Dạy Thấm Thía Không Nên Nóng Giận Sống Có Đạo Đức

Lời Phật Dạy Thấm Thía Không Nên Nóng Giận Sống Có Đạo Đức

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 1,988
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Lời Phật Dạy Thấm Thía Không Nên Nóng Giận Sống Có Đạo Đức Biết Kiềm Chế Bản Thân Trước Mọi Sự Việc. Do sự thấy biết sai lầm, cho nên chúng ta mới tạo ra lỗi lầm cho người khác. Rồi cứ như thế, ta sẽ không ngừng nhìn thấy lỗi của người khác mà đánh mất chính mình. Nói chung, phiền não khởi lên không phải từ bên ngoài, mà là từ trong nội tâm của chúng ta có vấn đề quá nhạy cảm, vì tâm phân biệt ta, người, chúng sinh.