Lời Phật Dạy


Lời Phật Dạy Về Nhẫn Nhịn Nghe Thấm Thía 1 Điều Nhịn 9 Điều Lành

Lời Phật Dạy Về Nhẫn Nhịn Nghe Thấm Thía 1 Điều Nhịn 9 Điều Lành

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 5,974

ĐỀ XUẤT


Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Đạo Vợ Chồng

Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Đạo Vợ Chồng
Thời lượng: 40:30 - Lượt nghe: 3,270

Lời Phật Dạy Về 7 Loại Vợ Nghe Thấm Thía

Lời Phật Dạy Về 7 Loại Vợ Nghe Thấm Thía
Thời lượng: 58:18 - Lượt nghe: 1,840

9 Cách Nhìn Người Chuẩn Xác Lưu Truyền Ngàn Năm

9 Cách Nhìn Người Chuẩn Xác Lưu Truyền Ngàn Năm
Thời lượng: 12:48 - Lượt nghe: 1,764

Những Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Mùa Vu Lan Báo Hiếu

Những Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Mùa Vu Lan Báo Hiếu
Thời lượng: 1:09:35 - Lượt nghe: 1,765

Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Giá Trị Của 1 Con Người

Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Giá Trị Của 1 Con Người
Thời lượng: 48:20 - Lượt nghe: 1,820


Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Về Lòng Tham Không Đáy

Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Về Lòng Tham Không Đáy
Thời lượng: 1:30:50 - Lượt nghe: 3,743

Phật Dạy Nghe Thấm Thía Đời Người Vui Ít Buồn Nhiều

Phật Dạy Nghe Thấm Thía Đời Người Vui Ít Buồn Nhiều
Thời lượng: 1:07:19 - Lượt nghe: 1,949

Tản Mạn Vu Lan - Công Ơn Cha Mẹ Nghe Mà Thấm Thía

Tản Mạn Vu Lan - Công Ơn Cha Mẹ Nghe Mà Thấm Thía
Thời lượng: 1:03:21 - Lượt nghe: 414Mô tả

Lời Phật Dạy Về Nhẫn Nhịn Nghe Thấm Thía 1 Điều Nhịn 9 Điều Lành. NGhe lời phật dạy để ngủ ngon