Lời Phật Dạy


Lời Phật Dạy Về Nhẫn Nhịn Nghe Thấm Thía 1 Điều Nhịn 9 Điều Lành

Lời Phật Dạy Về Nhẫn Nhịn Nghe Thấm Thía 1 Điều Nhịn 9 Điều Lành

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 6,917

ĐỀ XUẤT


Lời Phật Dạy Về 7 Loại Vợ Nghe Thấm Thía

Lời Phật Dạy Về 7 Loại Vợ Nghe Thấm Thía
Thời lượng: 58:18 - Lượt nghe: 2,096

9 Cách Nhìn Người Chuẩn Xác Lưu Truyền Ngàn Năm

9 Cách Nhìn Người Chuẩn Xác Lưu Truyền Ngàn Năm
Thời lượng: 12:48 - Lượt nghe: 1,916


Những Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Mùa Vu Lan Báo Hiếu

Những Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Mùa Vu Lan Báo Hiếu
Thời lượng: 1:09:35 - Lượt nghe: 2,009


Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Về Lòng Tham Không Đáy

Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Về Lòng Tham Không Đáy
Thời lượng: 1:30:50 - Lượt nghe: 4,093

Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Giá Trị Của 1 Con Người

Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Giá Trị Của 1 Con Người
Thời lượng: 48:20 - Lượt nghe: 2,080


Tản Mạn Vu Lan - Công Ơn Cha Mẹ Nghe Mà Thấm Thía

Tản Mạn Vu Lan - Công Ơn Cha Mẹ Nghe Mà Thấm Thía
Thời lượng: 1:03:21 - Lượt nghe: 637Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Đạo Vợ Chồng

Lời Phật Dạy Nghe Thấm Thía Đạo Vợ Chồng
Thời lượng: 40:30 - Lượt nghe: 3,887
Mô tả

Lời Phật Dạy Về Nhẫn Nhịn Nghe Thấm Thía 1 Điều Nhịn 9 Điều Lành. NGhe lời phật dạy để ngủ ngon