Lưu ý Ngày cúng đưa Ông Táo về trời 23 tháng Chạp | Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

Lưu ý Ngày cúng đưa Ông Táo về trời 23 tháng Chạp | Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

Thể loại: Pháp Thoại
Lượt nghe: 298
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Lưu ý Ngày cúng đưa Ông Táo về trời 23 tháng Chạp | Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa. Ngày 23 tháng chạp theo truyền thống chúng ta làm lễ cúng ông công ông táo. Mọi người nên nghe để biết