Mọi Người Trên Đời Gặp Được Nhau Cũng Bởi Chữ Duyên

Mọi Người Trên Đời Gặp Được Nhau Cũng Bởi Chữ Duyên

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 1,495
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Mọi Người Trên Đời Gặp Được Nhau Cũng Bởi Chữ Duyên - Hết Duyên Hết Nợ Tự Khắc Sẽ Buông.