Nghe Lời Phật Dạy Về 4 Hạng Người Nghe Để Hiểu

Nghe Lời Phật Dạy Về 4 Hạng Người Nghe Để Hiểu

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 546

Mô tả

Nghe Lời Phật Dạy Về 4 Hạng Người Nghe Để Hiểu Và Sống Tốt Hơn Hạnh Phúc Hơn.

  1. Người Trước Khổ Sau Sướng
  2. Người Trước Sướng Sau Khổ
  3. Người Trước Khổ Sau Khổ
  4. Người Trước Sướng Sau Sướng