Người Tâm Tốt Nhìn Là Biết Nghe Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

Người Tâm Tốt Nhìn Là Biết Nghe Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

Thể loại: Pháp Thoại
Lượt nghe: 100
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Người Tâm Tốt Nhìn Là Biết Nghe Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa