Lời Phật Dạy


NGƯỜI THÍCH ĂN THỊT TƯƠI SỐNG NÊN NGHE MỘT LẦN TRÁNH HỐI HẬN VỀ SAU - NGHE PHÁP THOẠI THẦY THÍCH PHÁ

NGƯỜI THÍCH ĂN THỊT TƯƠI SỐNG NÊN NGHE MỘT LẦN TRÁNH HỐI HẬN VỀ SAU - NGHE PHÁP THOẠI THẦY THÍCH PHÁ

Thể loại: Nghe Pháp Thoại
Lượt nghe: 236

ĐỀ XUẤT

Mô tả

NGƯỜI THÍCH ĂN THỊT TƯƠI SỐNG NÊN NGHE MỘT LẦN TRÁNH HỐI HẬN VỀ SAU - NGHE PHÁP THOẠI THẦY THÍCH PHÁP HÒA