Pháp Thoại Ý Nghĩa Tha Thứ Cho Người Khác Là Tạo Phước Cho Mình

Pháp Thoại Ý Nghĩa Tha Thứ Cho Người Khác Là Tạo Phước Cho Mình

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 808

Mô tả

Pháp Thoại Ý Nghĩa Tha Thứ Cho Người Khác Là Tạo Phước Cho Mình. Thấy Thiện THuận Pháp Thoại Cực Hay, Lời Phật Dạy Hay Sống Bao Dung Và Tha Thứ