Phật Dạy Nghe Thấm Thía Đời Người Vui Ít Buồn Nhiều

Phật Dạy Nghe Thấm Thía Đời Người Vui Ít Buồn Nhiều

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 1,789
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Phật Dạy Nghe Thấm Thía Đời Người Vui Ít Buồn Nhiều, đừng khóc khi cuộc sống vất vả, hãy sống tốt cố gắng thật nhiều