Sao Người Lương Thiện Lại Gặp Nhiều Khó Khăn Buồn Phiền

Sao Người Lương Thiện Lại Gặp Nhiều Khó Khăn Buồn Phiền

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 1,459
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Sao Người Lương Thiện Lại Gặp Nhiều Khó Khăn Buồn Phiền. Lời phât dạy về Nhân Quả