Lời Phật Dạy


Sư Thầy Giải Thích Người Không Ăn Chay Niệm Phật Có Được Vãng Sanh Không

Sư Thầy Giải Thích Người Không Ăn Chay Niệm Phật Có Được Vãng Sanh Không

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 2,301

ĐỀ XUẤTTrần Gian Sắc Sắc Không Không - Nghe Kinh Phật

Trần Gian Sắc Sắc Không Không - Nghe Kinh Phật
Thời lượng: 1:39:08 - Lượt nghe: 311


Mô tả

Sư Thầy Giải Thích Người Không Ăn Chay Niệm Phật Có Được Vãng Sanh Không