Lời Phật DạyTìm kiếm: "chu dai bi"
Chú Đại Bi Trì 21 Biến - Nhạc Phật, Kinh Phật

Chú Đại Bi Trì 21 Biến - Nhạc Phật, Kinh Phật
Thời lượng: 1:17:11 - Lượt nghe: 386

Chú Đại Bi Giảng Giải Phần 1 – HT Tuyên Hóa

Chú Đại Bi Giảng Giải Phần 1 – HT Tuyên Hóa
Thời lượng: 1:24:49 - Lượt nghe: 339

Chú Đại Bi Giảng Giải Phần 2 – HT Tuyên Hóa

Chú Đại Bi Giảng Giải Phần 2 – HT Tuyên Hóa
Thời lượng: 1:26:53 - Lượt nghe: 326

Chú Đại Bi Giảng Giải Phần 3 – HT Tuyên Hóa

Chú Đại Bi Giảng Giải Phần 3 – HT Tuyên Hóa
Thời lượng: 1:00:27 - Lượt nghe: 299