Lời Phật DạyTìm kiếm: "kinh phật mp3"


Bát Nhã Tâm Kinh 7 Biến | Nghe Kinh Phật Audio

Bát Nhã Tâm Kinh 7 Biến | Nghe Kinh Phật Audio
Thời lượng: 13:38 - Lượt nghe: 507


Trần Gian Sắc Sắc Không Không - Nghe Kinh Phật

Trần Gian Sắc Sắc Không Không - Nghe Kinh Phật
Thời lượng: 1:39:08 - Lượt nghe: 340

Kinh Phật Cầu An Sám Hối - Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh Phật Cầu An Sám Hối - Nam Mô A Di Đà Phật
Thời lượng: 40:45 - Lượt nghe: 302

Kinh Người Áo Trắng - Kinh Tụng Hằng Ngày

Kinh Người Áo Trắng - Kinh Tụng Hằng Ngày
Thời lượng: 12:49 - Lượt nghe: 329Kinh Mười Nghiệp Thiện - Kinh Phật Tại Gia 05

Kinh Mười Nghiệp Thiện - Kinh Phật Tại Gia 05
Thời lượng: 23:23 - Lượt nghe: 247


Kinh Nhân Quả Đạo Đức - Kinh Phật Tại Gia 07

Kinh Nhân Quả Đạo Đức - Kinh Phật Tại Gia 07
Thời lượng: 09:37 - Lượt nghe: 275

Kinh Lời Vàng Phật Dạy Phần 1 - Kinh Phật Tại Gia 08

Kinh Lời Vàng Phật Dạy Phần 1 - Kinh Phật Tại Gia 08
Thời lượng: 1:04:11 - Lượt nghe: 315