Lời Phật DạyTìm kiếm: "kinh phật"

Nghe Kinh Phật Mỗi Ngày Cầu An Cho Gia Đình Người Thân

Nghe Kinh Phật Mỗi Ngày Cầu An Cho Gia Đình Người Thân
Thời lượng: 1:39:59 - Lượt nghe: 5,693

Kinh Phật Cầu Bình An Bồ Tát Phù Hộ Tài Lộc Hạnh Phúc

Kinh Phật Cầu Bình An Bồ Tát Phù Hộ Tài Lộc Hạnh Phúc
Thời lượng: 1:00:02 - Lượt nghe: 517Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa | Nghe Kinh Phật

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa | Nghe Kinh Phật
Thời lượng: 45:06 - Lượt nghe: 651

Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật - Kinh Tụng Hằng Ngày

Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật - Kinh Tụng Hằng Ngày
Thời lượng: 31:41 - Lượt nghe: 269

Kinh Chuyển Pháp Luân - Kinh Tụng Hàng Ngày

Kinh Chuyển Pháp Luân - Kinh Tụng Hàng Ngày
Thời lượng: 06:17 - Lượt nghe: 295


Kinh Lời Vàng Phật Dạy Phần 1 - Kinh Phật Tại Gia 08

Kinh Lời Vàng Phật Dạy Phần 1 - Kinh Phật Tại Gia 08
Thời lượng: 1:04:11 - Lượt nghe: 315

Kinh Lời Vàng Phật Dạy Phần 2 - Kinh Phật Tại Gia

Kinh Lời Vàng Phật Dạy Phần 2 - Kinh Phật Tại Gia
Thời lượng: 34:38 - Lượt nghe: 254

Kinh Chuyển Hóa Nghiệp Chướng - Kinh Phật Tại Gia 14

Kinh Chuyển Hóa Nghiệp Chướng - Kinh Phật Tại Gia 14
Thời lượng: 14:03 - Lượt nghe: 297

Chú Đại Bi Trì 21 Biến - Nhạc Phật, Kinh Phật

Chú Đại Bi Trì 21 Biến - Nhạc Phật, Kinh Phật
Thời lượng: 1:17:11 - Lượt nghe: 386