Lời Phật DạyTìm kiếm: "nghe kinh phật"

Nghe Kinh Phật Mỗi Ngày Cầu An Cho Gia Đình Người Thân

Nghe Kinh Phật Mỗi Ngày Cầu An Cho Gia Đình Người Thân
Thời lượng: 1:39:59 - Lượt nghe: 5,693Kinh Phật Cầu Bình An Bồ Tát Phù Hộ Tài Lộc Hạnh Phúc

Kinh Phật Cầu Bình An Bồ Tát Phù Hộ Tài Lộc Hạnh Phúc
Thời lượng: 1:00:02 - Lượt nghe: 517


Bát Nhã Tâm Kinh 7 Biến | Nghe Kinh Phật Audio

Bát Nhã Tâm Kinh 7 Biến | Nghe Kinh Phật Audio
Thời lượng: 13:38 - Lượt nghe: 507

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa | Nghe Kinh Phật

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa | Nghe Kinh Phật
Thời lượng: 45:06 - Lượt nghe: 651

Kinh Phật Quan Thế Âm Bồ Tát 2 Biến | Nghe Kinh Phật

Kinh Phật Quan Thế Âm Bồ Tát 2 Biến | Nghe Kinh Phật
Thời lượng: 17:25 - Lượt nghe: 497


Trần Gian Sắc Sắc Không Không - Nghe Kinh Phật

Trần Gian Sắc Sắc Không Không - Nghe Kinh Phật
Thời lượng: 1:39:08 - Lượt nghe: 340

Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật - Kinh Tụng Hằng Ngày

Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật - Kinh Tụng Hằng Ngày
Thời lượng: 31:41 - Lượt nghe: 269

Kinh Chuyển Pháp Luân - Kinh Tụng Hàng Ngày

Kinh Chuyển Pháp Luân - Kinh Tụng Hàng Ngày
Thời lượng: 06:17 - Lượt nghe: 295