Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật - Kinh Tụng Hằng Ngày

Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật - Kinh Tụng Hằng Ngày

Thể loại: Kinh Phật
Lượt nghe: 21
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật - Kinh Tụng Hằng Ngày