Thờ Thỉnh Tượng Phật Sao Cho Đúng Rất Hay Nên Nghe Để Biết

Thờ Thỉnh Tượng Phật Sao Cho Đúng Rất Hay Nên Nghe Để Biết

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 340

Mô tả

Thờ Thỉnh Tượng Phật Sao Cho Đúng Rất Hay Nên Nghe Để Biết. Nam mô a di đà phật