Việc Nên Làm Mỗi Ngày Tạo Phước Đức | Pháp Thoại Vấn Đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Việc Nên Làm Mỗi Ngày Tạo Phước Đức | Pháp Thoại Vấn Đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Thể loại: Pháp Thoại
Lượt nghe: 350
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Việc Nên Làm Mỗi Ngày Tạo Phước Đức Cho Mình Và Con Cháu | Pháp Thoại Vấn Đáp Thầy Thích Pháp Hòa