Xóa Trừ Phiền Não - Nghe Thuyết Pháp HT Thích Trí Quang

Xóa Trừ Phiền Não - Nghe Thuyết Pháp HT Thích Trí Quang

Thể loại: Pháp Thoại
Lượt nghe: 96
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Xóa Trừ Phiền Não Dứt Bỏ Nghiệp Chướng - Nghe Thuyết Pháp HT Thích Trí Quang