Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật | Nghe Lời Phật Dạy Mp3

Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật | Nghe Lời Phật Dạy Mp3

Thể loại: Lời Phật Dạy mp3
Lượt nghe: 240
  • ♫ Những lời phật dạy ý nghĩa về cuộc sống

    Tài trợ ♫
  • ♫ Những Câu Chuyện Phật Giáo Ý Nghĩa

    Tài trợ ♫

  • Mô tả

    Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật. Niệm Phật Mà KHÔNG BIẾT điều này thì chưa phải con Phật, nên nghe